Home

 Welkom

 Profiel

 Diensten

 Belastingnieuws

 Vermijding dubbele belasting

Verdrag Nederland-Filippijnen

 Contact

 Links

 E-mailformulier

B&A    Belastingadvies- & Administratiekantoor L.D. de Haan

Enkele belangrijke dan wel handige links:

 Belastingdienst Nederland

 

 Belastingdienst Nederland - Wereldinkomen (buitenlandse belastingplichtigen) 

 

Federale Overheidsdienst Financiën België

 

Belastingverdrag Nederland-Filippijnen (officiële Engelstalige versie)

 

Belastingverdrag België-Filipijnen (gecoördineerde tekst)

 

Belastingverdrag België-Filipijnen (aanvullend protocol van 11-03-1996)

 

Internal Revenue - National Tax Law           Philippine tax law     

   

The National Internal Revenue Code of the Philippines (Tax Reform Act of 1997)

 

Paying Taxes in the Philippines (Engels en Nederlands)

 

Erfbelasting en erfrecht (voor buitenlanders) in de Filippijnen

 

Proefberekening (Nederlandse) toeslagen